قوانین و مقررات

 

قوانین و مقررات

شرکت Kplus به منظور اطمینان از دسترسی مصرف ­کننده به محصولات اصلی شرکت و تسهیل دسترسی مصرف ­کننده به نصابان آموزش دیده و مجرب که تحت نظر شرکت آموزش ­های لازم را دیده ­اند،  مبادرت به راه اندازی سامانه خدمات Kplus نموده و کاربران می بایست با پذیرش شرایط ذیل نسبت به استفاده از این سامانه اقدام نمایند:

 

ماده 1) تعاریف و اصطلاحات:

 1. شرکت: شرکت Kplus که نسبت به ارائه خدمت اقدام می­ نماید.
 2. سایت: تارنمایی که توسط شرکت به منظور ارائه خدمات نصب توسط نصابین مورد تایید شرکت ارائه می‌شود.
 3. اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده نصاب‌ها، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط این قرارداد به کاربران اعطا می‌گردد.
 4. کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از مشتری یا نصاب) که از طریق اینترنت به تارنما یا اپلیکیشن متصل و نسبت به استفاده از خدمات مذکور اقدام می ­نمایند که در این سند به کاربر مشتری و کاربر نصاب تقسیم شده و هر یک تابع شرایط خود است.
 5. کاربر مشتری: عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تارنما به منظور استفاده از خدمات ثبت نام نموده ‌است.
 6. کاربر نصاب: شخص حقیقی است که با گذراندن دوره های آموزشی اجرا و نصب و اخذ گواهینامه ها و تاییدیه ­های لازم از سوی شرکت در اپلیکیشن ثبت نام شده و آماده ارجاع کارهای اعلامی از سوی کاربر مشتری است.
 7. حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات فوق در تارنما ایجاد کرده‌اند.
 8. اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران مستقیماً یا در اثر استفاده از خدمات و در جریان آن در اختیار شرکت قرار گرفته مانند اطلاعات مربوط به هویت، نوع، میزان و موقعیت مکانی پروژه ­ها و اموری از این دست.
 9. قوانین و مقررات: عبارت است از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین­ نامه ­های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

 

ماده 2) حساب کاربری:

 1. استفاده از خدمات سایت منوط به این است که کاربر مشتری که دست کم 18 سال تمام شمسی داشته یا از دادگاه حکم رشد گرفته باشد مبادرت به ثبت نام و ساختن یک حساب کاربری بوده که برای ثبت نام کاربر مذکور باید دستِ­ کم نام، نام خانوادگی و شماره همراه خود را در تارنما ثبت کند.
 2. ساختن حساب کاربری برای کاربر مشتری با تلفن همراه تنها یک بار ممکن بوده و در صورتی که معلوم شود حساب‌های کاربری متعددی به نام یک شخص وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.
 3. کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سایت وارد کرده و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده با شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع مسئولیتی متوجه شرکت نبوده و مضافاً شرکت مجاز به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌ کاربری مربوطه و عندالاقتضاء پیگیری قضایی و قانونی موضوع نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.
 4. کاربر متعهد می‌گردد که صرفا با شماره همراه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در سایت اقدام نماید و به هیچ وجه از شماره همراه دیگری استفاده ننماید؛ در غیر این صورت در برابر ذینفع یا صاحب واقعی شماره همراه مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت وی اقدام خواهد نمود.
 5. مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی درتارنما یا سایر خدمات مربوط به شرکت انجام می‌شود به عهدۀ کاربر مربوطه خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت استفاده اشخاص ثالث از حساب کاربری مشتری، کاملا متوجه کاربر مشتری یا نصاب خواهد بود.
 6. مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهده کاربر بوده و کاربر ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و ادعای انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.
 7. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ کاربر مذکور خواهد بود.
 8. کاربران حق واگذاری یا انتقال حساب کاربری خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را تحت هیچ عنوان نداشته و در مورد اشخاص حقوقی، مسئولیت‌ عدم رعایت این امر متوجه مدیران آن بوده و به هر حال شرکت هیچ مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
 9. به منظور پایش اطلاعات فوق ممکن است در شرایط خاصی از کاربران درخواست احراز هویت، ارائه اطلاعات تکمیلی یا راستی آزمایی به عمل آید، در چنین شرایطی اگر کاربر مربوطه اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری نماید.
 10. کاربران با ثبت نام در سامانه و همچنین با هر بار استفاده از خدمات آن می‌پذیرند که شرایط شرکت را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و مذکور مبادرت به استفاده از خدمات مربوطه نموده و با وصف امکان تغییر  قوانین و مقررات مذکور در طول زمان، استفادۀ مستمر کاربران از سایت به معنی پذیرش تغییرات مذکور خواهد بود.
 11. تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

ماده 3) مسئولیت کاربران:

 1.   مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین جزایی و مدنی باشد، برعهده متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت.  و در صوتی که این اعمال موجب خدشه به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود حق اقدام علیه متخلف برای شرکت محفوظ است.
 2. کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از تارنما برای انجام مقاصد مشروع و ‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده نموده و هرگونه استفاده خلاف قانون و خلاف شرع یا عرف جامعه ممنوع بوده و مسئولیت این امر بر عهده کاربر خاطی است.
 3. کاربران متعهد می‌شوند هیچ استفاده زیانباری از خدمات و امکانات سایت ننموده در غیر این صورت مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده بوده و شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.
 4. کاربر مشتری متعهد است پیش از طرح درخواست کلیه بررسی های لازم را به عمل آورده و با حصول اطمینان از نوع ومیزان خدمات مورد نیاز نسبت به ثبت درخواست اقدام نماید؛ کاربر نصاب نیز مکلف است قبل از پذیرش درخواست از توانایی و آمادگی خود جهت اجرای پروژه اطمینان حاصل نماید
 5. کاربران متعهد می‌شوند پس از پایان کار اطلاعاتی را که در نتیجۀ استفاده از خدمات کسب کرده‌اند را محرمانه تلقی کرده و تنها در جهت انجام امور قانونی و مشروع از اطلاعات مذکور استفاده کنند و این استفاده به هیچ وجه نباید موجب ورود خسارت مادی یا معنوی یا رقابت با شرکت گردد.
 6. کاربران می‌پذیرند که هرگز از سایت به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاها یا خدمات خود استفاده ننموده و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات یا خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران با استفاده از خدمات مذکور خودداری کنند.
 7. راه ارتباطی شرکت با کاربران مشتری سایت، پیامک و یا تماس تلفنی  بوده و درخواست قطع این راه­های ارتباطی به نحوی که موجب قطع یا اختلال در ارائه خدمات شود ممکن نبوده و به هر روی شرکت پاسخگوی خسارات احتمالی وارده از این بابت نخواهد بود
 8. کاربران اعلام می­نمایند که "سیاست حفظ حریم خصوصی" را در سایت شرکت به طور کامل مطالعه نموده و از آن مطلع شده­اند.

ماده 4) رفع مسئولیت شرکت:

 1. برابر مقدمه، هدف شرکت از راه اندازی و ارائه خدمات حاضر، اطمینان از دسترسی مصرف کنندگان به خدمات نصابین آموزش دیده و محصولات اصلی شرکت و محافظت از اعتبار تجارتی خود  از این راه بوده و هیچ گونه مبلغی تحت عنوان کمیسیون و غیره عاید شرکت نخواهد شد؛ فلذا شرکت در انعقاد قرارداد یا توافق بین مشتری وکاربر هیچ دخالت و مسئولیتی نداشته و مسئولیت ایفای تعهدات قراردادی برابر قوانین و مقررات جاری کشور با طرفین مذکور خواهد بود.
 2. با وصف فوق کاربران خصوصاً کاربر مشتری اعلام می­دارد که مطلع است نصاب هیچ گونه رابطه کاری و مالی با شرکت Kplus نداشته و صاحب کسب و کار مستقل خود بوده و از این رو هیچ گونه ادعایی تحت هیچ عنوان خصوصاً تحت عنوان وجود رابطه کاری بین نصاب و شرکت مسموع نبوده و نخواهد بود
 3. ضمن تاکید مجدد عدم دخالت و مسئولیت شرکت در خصوص توافق بین مشتری و نصاب، شرکت حق دارد از طریق نظرسنجی از مشتری در حین وپایان کار، بازرسی سرزده از محل پروژه مربوطه و هر طریق دیگر که صلاح بداند نسبت به نظارت بر استفاده از محصولات اصلی و نیز حسن اجرای کار توسط نصاب اقدام و امتیاز حاصله در ارجاع کارهای بعدی و اعطاء سایر تسهیلات به نصاب از سوی شرکت مورد عمل قرار خواهد گرفت.
 4. کاربر مشتری می­تواند در هر زمان تا قبل از انجام توافق با نصاب مربوطه نسبت به لغو سفارش اقدام نماید و  پس از انجام توافق و انعقاد قرارداد بین ایشان، موضوع تابع قرارداد منعقده خواهد بود.
 5. نظر به اینکه قیمت محصولات Kplus در سایت شرکت به نشانی www.kplus.ir موجود بوده و همواره به روز می‌گردد، کاربر مشتری اعلام و اقرار می‌نماید که قیمت‌های موصوف را ملاحظه نموده از آن مطلع شده و در قرارداد خود با نصاب (در صورتی که تامین مصالح با نصاب باشد) این امر را در نظر گرفته و به هر روی از این بابت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 6. جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات و استفاده از سایت ، اطلاعات مورد نیاز (خصوصاً تعهدنامه نصابین و نمونه قرارداد نصب) در اختیار کاربران قرارگرفته و می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور نسبت به مطالعۀ آنها اقدام نمایند. همچنین کاربران می توانند از طریق ایمیلservice@kplus.ir  , و یا بخش تماس با ما نسبت به طرح هر گونه ابهام و سوال اقدام نمایند.

ماده5) موارد فنی و هزینه­ ها:

 1. شرکت تلاش خواهد کرد خدمات نرم‌افزاری مربوطه بر روی دستگاه‌های کاربران قابل اجرا باشد با این حال  اما اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی ( اینترنت، شبکه تلفن‌ همراه و غیره) قابل تضمین نخواهد بود. استفاده از خدمات رایگان بوده ولی مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات تارنما بر عهدۀ کاربران است.
 2. کاربران حق ندارند هیچ گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند. همچنین کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخه دیگری از خدمات را روی سرورهای دیگر ارائه کرده یا در سایت تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
 3. کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کرده یا هیچ فعالیتی در راستای دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانه­ های مربوطه انجام دهند.
 4. کاربر مشتری با استفاده از خدمات سایت می پذیرند کلیه شرایط فوق خصوصاً شرط عدم دخالت و مسئولیت شرکت Kplus ایران در قراردادها و توافقات منعقده فی­مابین مشتری و نصاب را مطالعه نموده ­ و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن شرایط فوق را پذیرفته ­اند.

دانلود قرارداد نصاب با مشتری