1- نوع خدمت
2- اطلاعات پروژه
3- اطلاعات تماس
سیستم دیوار شامل دیوارهای جداکننده و پوششی می‌باشد. دیوارهای جداکننده Kplus، دیوارهای غیرباربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می‌شوند. این سیستم امکان استفاده از انواع عایق‎های حرارتی و صوتی را فراهم می‌نماید. دیوارهای پوششی Kplus، یک روش سریع و کارآمد جهت بازسازی دیوارهای فرسوده، پوشش دیوارهای بنّایی و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان‎ها می‌باشد.
سیستم سقف کاذب Kplus، شامل سقف کاذب یکپارچه و سقف کاذب مشبک می‎باشد. از مزایای این سیستم می‎توان، دسترسی آسان به تاسیسات، انعطاف معماری بالا و ساخت سقف‎های معلق تزئینی (دکوراتیو) را نام برد.
انتخاب این گزینه شامل هر دو سیستم سقف کاذب و دیوار می‎باشد.
1- نوع خدمت
2- اطلاعات پروژه
3- اطلاعات تماس
1- نوع خدمت
2- اطلاعات پروژه
3- اطلاعات تماس

لطفا محل دقیق آدرس را بر روی نقشه مشخص نمایید.